Utvrđivanje i izmjena mjesečnog predujma poreza na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2006
Članak:
Utvrđivanje i izmjena mjesečnog predujma poreza na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja
Stranica:
102.
Autor/i:
Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Mjesečne svote predujmova poreza na dohodak i prireza obvezni su, po rješenju ispostave Porezne uprave koja je mjesno nadležna prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika, plaćati svi obrtnici koji ostvaruju dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja kao i drugih djelatnosti koje se oporezuju kao obrtničke. Utvrđena svota mjesečnog predujma može se temeljem zahtjeva poreznog obveznika promijeniti. O načinu na koji ispostave Porezne uprave utvrđuju nove svote mjesečnih predujmova poreza i prireza te donose izmijenjena rješenja postojećih predujmova na osnovi obrade godišnjih poreznih prijava obrtnika, čiji posao je upravo u tijeku, te zahtjeva poreznih obveznika, pročitajte u nastavku članka.

Napominjemo da su novi porezni obveznici, koji su počeli obavljati samostalnu djelatnost tijekom 2006. oslobođeni plaćanja predujmova poreza na dohodak sve do podnošenja prve godišnje porezne prijave.

Hashtags: