Regres za godišnji odmor u 2006. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2006
Članak:
Regres za godišnji odmor u 2006. godini
Stranica:
148.
Autor/i:
Mr. sc. Desanka ŠEGIĆ, dipl. oec.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Pravo radnika na nadoknadu za godišnji odmor, tzv. regres, uređeno je kolektivnim ugovorima, pravilnicima o radu, ugovorima o radu ili odlukama poslodavaca odnosno mjerodavnih tijela.

Kad je pravo utvrđeno tada primjenjujemo i odredbe Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05.), kako bismo utvrdili koliko od svote koja se isplaćuje, po toj osnovi ne podliježe oporezivanju. Pritom treba imati na umu da je svota do 2.000,00 kn neoporeziva, dodavši tome i mogućnost davanja dara u naravi, u dobru ili usluzi neoporezivo do vrijednosti 400,00 kn. To su svote odnosno vrijednosti koje se mogu radniku dati neoporezivo ukupno godišnje, a kojom prigodom, opet ovisi o odredbama kolektivnih ugovora, pravilnika o radu, ugovora o radu ili odlukama poslodavca ili mjerodavnih tijela.

Više o tome možete pročitati u ovom članku.

Hashtags: