RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Izmjene Zakona o parničnom postupku koje su počele primjenjivati 1. prosinca 2003. uvele su bitne izmjene glede pravila o teretu dokaza u sudskom postupku, a i glede pravila postupanja u postupcima pred trgovačkim sudovima, pa se u ovom članku daje prikaz postupka pred trgovačkim sudovima, pravila o teretu dokazivanja u sudskim postupcima, te posljedice koje nastaju za stranke koje se ne pridržavaju tih pravila.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)