RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Osnivanje i poslovanje investicijskih fondova u nas je bilo uređeno Zakonom o investicijskim fondovima iz 1995. i njegovima izmjenama i dopunama iz 1996. i 2001. Potreba za donošenjem novog Zakona uzrokovana je snažnim rastom ove industrije u posljednjih nekoliko godina, te zbog potrebe usklađivanja sa Smjernicama EU.

Prijedlog Zakona je nastao u Ministarstvu financija, a konačan oblik Zakona je rezultat suradnje Ministarstva s Udruženjem društava za upravljanje investicijskim fondovima Hrvatske gospodarske komore. Tako je dobiven kvalitetan Zakon koji će pridonijeti daljnjem razvoju fondovske industrije u Republici Hrvatskoj.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)