Revizija povezanih stranaka (I. dio)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2006
Članak:
Revizija povezanih stranaka (I. dio)
Stranica:
37.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.
Sažetak:
Razmatranje problematike o razlici između revizije povezanih stranaka definirane MRevS-ima te revizije povezanih društava definirane ZTD-om, o tome koji su ciljevi revizije povezanih stranaka, kriteriji revizije povezanih stranaka, najčešći motivi za prijevaru utvrđeni u reviziji povezanih stranaka, kao i primjer revizije povezanih stranaka tema su ovoga članka.
Hashtags: