Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2006
Članak:
Novosti iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde
Stranica:
42.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:
Na redovitoj mjesečnoj sjednici održanoj 23. do 26. svibnja 2006., IASB je raspravljao o poslovnim kombinacijama, osiguranju, računovodstvenim standardima za mala i srednje velika poduzeća, mjerenju fer vrijednosti, ugovorima o koncesijama, MRS-u 37, obvezama prema zaposlenicima (mirovinama), MRS-u 24 te IFRS-u 1.

U nastavku ćemo podrobno prikazati rezultate rasprave o računovodstvenim standardima za mala i srednje velika poduzeća (dalje: SMEs), koja će se proširiti ekspozeom voditelja projekta računovodstvenih standarda za SMEs Paula Pactera, objavljenom u IASB-ovoj tiskovini Project update, IASB Insight, iz svibnja 2006.

Hashtags: