Porezno rješenje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2006
Članak:
Porezno rješenje
Stranica:
63.
Autor/i:
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Rješavanjem pravne stvari nastaje konkretni pravni učinak, jer se upravnim odnosno poreznim aktom, zasniva, mijenja ili ukida neki porezni pravni odnos ili se deklarativno utvrđuje neko stanje. Tipični primjeri su rješenja poreznog tijela kojim se poreznom obvezniku određuje obveza plaćanja poreza ili mu se priznaje pravo na neku poreznu olakšicu.

Rješenje je naziv za upravni akt kojim se odlučuje o pravu ili obvezi poreznog obveznika u poreznom postupku. To znači da se tim aktom utvrđuje porezna obveza za određenu pravnu ili fizičku osobu. Rješenje se donosi i kada se porezni obveznik oslobađa plaćanja poreza.

Hashtags: