Posebnosti uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2006
Članak:
Posebnosti uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine
Stranica:
77.
Autor/i:
Autor: Dobrila RAJIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Za sve oblike trgovine, osim za trgovinu na veliko u tranzitu, poduzetnik (pravna ili fizička osoba) mora ishoditi odluku mjerodavnog upravnog tijela o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta.

Rješenje o ispunjavanju propisanih minimalnih tehničkih uvjeta je condicio sine qua non za obavljanje djelatnosti trgovine, međutim trgovac je, unatoč tome što je ishodio navedeno rješenje, obvezan pratiti i usklađivati svoje poslovanje (s obzirom na dinamiku i promjene koje ga prate) s propisanim uvjetima. Naime, postojanje rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje trgovine na veliko ne znači da trgovac može obavljati i trgovinu na malo ako se povremeno ukaže prilika za takvu djelatnost. Opširnije o tome pišemo u nastavku članka.

Hashtags: