Primjeri knjiženja kamatnog swapa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2006
Članak:
Primjeri knjiženja kamatnog swapa
Stranica:
101.
Autor/i:
Autor: Hrvoje MATOVINA, dipl. oec.
Sažetak:
Fenomen zamjene kamatnih stopa objašnjen je u pojmovnom i računovodstvenom smislu u prošlom broju časopisa u ovoj rubrici.

Ovim financijskim instrumentom nastoji se korisnicima kredita što im ga banka plasira uz aktivnu kamatnu stopu, koju temelji na pasivnoj kamatnoj stopi, omogućiti povoljnije kreditiranje.

Nastavno na uvodni članak iz prošloga broja, u ovom članku daju se primjeri knjiženja i objašnjenja za pojedini kamatni swap.

Hashtags: