Usporedna analiza financijskog poslovanja malih, srednjih i velikih poduzeća u RH

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2006
Članak:
Usporedna analiza financijskog poslovanja malih, srednjih i velikih poduzeća u RH
Stranica:
107.
Autor/i:
Autori: Prof. dr. sc. Ivan MARKOVIĆ
Nina GARIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
U članku je obavljena usporedna analiza financijske strukture (imovine i izvora) prema veličini poduzeća u RH u 2004. Utvrđeno je da mala i srednja poduzeća u odnosu na velika imaju manji relativni udio dugotrajne imovine u ukupnoj imovini i manji udio vlastitih izvora u ukupnim izvorima. Mala i srednja poduzeća obilježava i manja financijska učinkovitost u odnosu na velika poduzeća. Usporednom analizom pomoću financijskih pokazatelja ustanovljeno je da su mala poduzeća u RH u 2004. imala gotovo sve pokazatelje nepovoljnije u odnosu na velika poduzeća. Na drugoj strani, srednja poduzeća, iako imaju najpovoljnije pokazatelje likvidnosti i stabilnosti, obilježavaju lošiji pokazatelji zaduženosti i pokrića kamata, upravljanja imovine i profitabilnosti u odnosu na velika poduzeća. Jedini pokazatelj koji je povoljniji i kod malih i kod srednjih poduzeća u odnosu na velika jest pokazatelj obrtaja ukupne imovine. Podrobnije o tome čitajte u nastavku.
Hashtags: