RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U sklopu djelatnosti kontrolinga u poduzeću mogu biti ustrojena brojna područja, koja svojim izvješćima i informacijama daju podlogu nositeljima odlučivanja na pojedinim razinama za donošenje odluka kojima se usmjerava i koordinira poslovanje. Među njima je i kontroling vrijednosti poduzeća, koji prati i proučava stanje i kretanje vrijednosti poduzeća. Ono ovisi o dugoročnoj ravnoteži poduzeća te o očekivanim poslovnim i financijskim rezultatima koje, s obzirom na mogućnosti i opasnosti te prednosti i slabosti, može ostvariti poduzeće unutar odabranih strategija djelovanja.

Procjena i upravljanje vrijednošću poduzeća nije samo povremena potreba a nema uvijek ni uzrok u poslovnoj ili drugoj transakciji povezanoj s vlasništvom poduzeća, već štoviše to je stalna zadaća vrhovnog poslovodstva i onih koji provode djelatnost kontrolinga. Poslovne koristi od rasta vrijednosti poduzeća očekuju ne samo vlasnici, nego i voditelji poslova i ostali sudionici u poslovanju poduzeća.

Pristupni dio ovoj problematici objavljen je u našem časopisu, br. 7/06., str. 31. a ovim člankom daje se cjelovita obrada ove teme.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)