RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 9.2006
  • Članak:ABC analiza u trgovini
  • Stranica:52.
  • Autor/i:Jelica PRAVDIĆ, dipl. oec.

Sažetak:

Trgovačka društva posluju i s više desetaka tisuća proizvoda (artikala) u svom asortimanu.

Promatramo li te proizvode, vidimo da među njima postoje velike razlike s obzirom na količinu nabave, jedinične cijene, koeficijent obrtaja, učestalost prodaje, rizike nabave, maržu i dr. Stoga nije ekonomično koristiti iste postupke nabave i upravljanja zalihama za sve proizvode. U ovom članku objašnjavaju se i drugi kriteriji s pomoću kojih možemo povećati učinkovitost poslovanja trgovine, ali i proizvođačkog trgovačkog društva.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)