RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U novije vrijeme financijsko računovodstvo utemeljeno na načelu nastanka događaja i povijesnim troškovima često ne odražava stvarni financijski položaj subjekata i ostvarene financijske rezultate. Raskorak između povijesnih troškova i stvarnog položaja na tržištu MSFI pokušavaju riješiti uvođenjem fer vrijednosti u vrednovanje imovine, obveza i transakcija.

Na taj se način financijsko računovodstvo nastoji približiti tržišnom računovodstvu. Potpuno izjednačavanje financijskog računovodstva i tržišnog računovodstva zasad nije moguće jer financijsko računovodstvo još uvijek nije u stanju obuhvatiti intelektualnu imovinu i intelektualni kapital jer bi njihov obuhvat bio u suprotnosti s osnovnim načelima financijskog računovodstva. Zbog toga potpuno tržišno računovodstvo i dalje ostaje u domeni menadžerskog računovodstva.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)