Računovodstveni i porezni postupci pri izradi godišnjeg obračuna u hotelijerstvu i ugostiteljstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2007
Članak:
Računovodstveni i porezni postupci pri izradi godišnjeg obračuna u hotelijerstvu i ugostiteljstvu
Stranica:
53.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
  1. Uvod - zakonski okvir kojim se uređuje obavljanje i oporezivanje ugostiteljske i hotelijerske djelatnosti
  2. O čemu treba voditi računa prije izrade godišnjeg obračuna
  3. Kontrola evidentiranja nabave dobara u ugostiteljskoj i hotelijerskoj djelatnosti
  4. Kontrola ispravno zaračunanog poreza te iskazanih prihoda od pruženih ugostiteljskih usluga i usluga smještaja
  5. Najvažnije evidencije koje treba imati u ugostiteljskom smještajnom objektu
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoUgostitelja, #UslužneDjelatnosti