Pravo trgovačkih društava/Porez na promet nekretnina

Časopis: Pravo i porezi - 2.2006
Članak:
Pravo trgovačkih društava/Porez na promet nekretnina
Stranica:
120.
Autor/i:
Sažetak:
    Povećanjem temeljnog kapitala unosom stvari
Hashtags: