RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Oporezivanje plaća po sudskoj presudi i nagodbi tijekom sudskog postupka i izvansudskoj nagodbi
  • Naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom za vrijeme izostanka s posla - bolovanje, porodiljni dopust i dr.
  • Osobni odbitak za uzdržavano dijete koje prima osobnu invalidninu
  • Porezni tretman naknada fizičkim osobama što ih isplaćuju sudovi
  • Obračun naknade plaće osobama koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)