RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 7.2006
  • Članak:Obvezno pravo
  • Stranica:95.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Opseg naknade materijalne štete (čl. 189. ZOO-a)
  • Ugovor o pristupanju dugu (čl. 451. ZOO-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)