RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Prethodno pitanje (čl. 12. ZPP-a)
  • Tužba za utvrđenje (čl. 187. ZPP-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)