RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Djelovanje zakona

Predmet: Stjecanje stvarnih prava do stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima prosuđuje se prema pravilima koja su se primjenjivala u trenutku stjecanja i njegovih učinaka.

Broj presude: Gž-64/17, od 22. studenog 2017.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Naime, ZOVO se primjenjuje na rokove dosjelosti koji su počeli teći prije njegova stupanja na snagu, ako do tada nisu tekli. Kada je ZOVO propisao kraći rok za stjecanje prava vlasništva dosjelošću, a do isteka roka određenog ranijim zakonom (OGZ-om) preostalo je vrijeme dulje od onog predviđenog u ZOVO-u, rok istječe protekom vremena propisanog ZOVOM-om. 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)