Dostava dokumentacije u sporovima za utvrđenje ništetnosti odredbi o promjeni kamatne stope


Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.

Povratak na sudsku praksu