Državne potpore i obračun članarine turističkim zajednicama

Datum: 13.04.2021, Utorak
Autor: I.P.

Od početka godine u praksi postoji dvojba o tome treba li primljene potpore radi ublažavanja negativnih posljedica u slučaju nastanka posebnih okolnosti zbog pojave bolesti COVID-19 uključiti u osnovicu za obračun članarine turističkim zajednicama ili ne. Ministarstvo financija, Porezna uprava koja je zadužena za nadzor nad naplatom članarine početkom godine nam je pisano odgovorila da se prihodi od tih potpora uključuju u osnovicu za obračun turističke članarine.

Tek sada se oglasilo Ministarstvo turizma i sporta koje je u svom mišljenju (KL. 011-03/21-02/22 do 29. ožujka 2021. godine) navelo: s obzirom da se kod potpora primljenih radi ublažavanja negativnih posljedica u slučaju nastanka posebnih okolnosti zbog pojave bolesti COVID-19, radi o prihodima/primicima koji nisu ostvareni pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti, mišljenja smo da takve potpore nisu temelj za utvrđivanje osnovice za obračun članarine turističkim zajednicama u smislu navedenog članka Zakona.

U skladu s navedenim možemo zaključiti da se prihodi od COVID potpora ne uključuju u osnovicu za obračun turističke članarine.

Navedenom mišljenju može se pristupiti ovdje.

Detaljnije o obračunu članarine turističkim zajednicama može se pročitati u članku i Konačni obračun naknada, članarina i spomeničke rente za 2020. godinu objavljenom u prilogu časopisa RRiF br. 1/21. – Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2020. godinu za poduzetnike.

Povratak na vijesti