RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Imovinska korist ostvarena kaznenim djelom - ovrha

Predmet: U konkretnom slučaju pravomoćnom sudskom odlukom ovšeniku je naloženo ispunjenje tražbine u iznosu od 2.600,00 kn, dok o zateznoj kamati nije odlučeno ovršnom ispravom, pa ovrhovoditeljici ne pripada pravo protiv ovršenika tražiti prisilno ostvarenje tražbine koja u ovršnoj ispravi nije sadržana.

Broj presude: Gž Ovr-563/2018-2, od 14. siječnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Postojanje ovršne isprave i ovršivost tražbine sadržane u toj ispravi, pretpostavke su za dopustivost pokretanja ovršnog postupka. U konkretnom slučaju pravomoćnom sudskom odlukom ovšeniku je naloženo ispunjenje tražbine u iznosu od 2.600,00 kn dok o zateznoj kamati na taj iznos nije odlučeno ovršnom ispravom pa posljedično tome ovrhovoditeljici ne pripada pravo protiv ovršenika tražiti prisilno ostvarenje tražbine koja u ovršnoj ispravi nije sadržana.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)