RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Izvanugovorna odgovornost za štetu

Predmet: Iz provedenih dokaza proizlazi da među strankama nije postojao ugovorni odnos glede prijevoza i skladištenja sporne robe, već je takav odnos bio ugovoren između tuženika i dobavljača robe. Stoga se u konkretnom slučaju ne radi o odgovornosti za štetu zbog povrede ugovorne obveze, već o izvanugovornoj odštetnoj odgovornosti.

Broj presude: Gž-797/2019-2, od 18. travnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Kako je tuženik dužan naknaditi tužitelju 50% tako utvrđene štete, to je trebalo djelomičnim prihvaćanjem žalbe tuženika na temelju odredbe članka 373. točka 3. ZPP-a preinačiti prvostupanjsku presudu i naložiti tuženiku da tužitelju isplati iznose navedene u izreci ove presude.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)