RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Likvidatori

Predmet: Odluka o imenovanju likvidatora konstitutivne je prirode i njezin je upis u sudski registar samo deklaratoran.

Broj presude: Pž-5516/06, od 1. lipnja 2010.

Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Dakle, nema dvojbe o tome da se odluka o likvidaciji društva, te imenovanje likvidatora moraju bez odgode prijaviti u sudski registar. Odluka o imenovanju likvidatora konstitutivne je prirode i njezin upis u sudski registar samo je deklaratoran (argument iz čl. 471. st. 5. ZTD-a). U smislu navedenog, pravilan je zaključak prvostupanjskog suda da je tuženik u likvidaciji od 2. studenoga 2004., te da su od tog dana pa tako i 28. prosinca 2004. jedine ovlaštene osobe za zastupanje tuženika bili likvidatori M. T. i M. D.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)