Lišenje poslovne sposobnosti – pravo na pravično suđenje


Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.

Povratak na sudsku praksu