RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Naknada imovinske štete

Predmet: Protupravno postupa ona osoba koja svojim djelovanjem ili propuštanjem povrijedi neki propis, a samim podnošenjem kaznene prijave odnosno tužbe radi naknade štete sudu, neovisno o tome kako su ti postupci završeni, pravni poredak nije povrijeđen.

Broj presude: Revr 705/2018-3, od 26. veljače 2020.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Što se pak posebice tiče navoda da bi se (otkazivanjem, kaznenom prijavom i tužbom) radilo o diskriminatornom uznemiravanju tužitelja, ukazuje se da tužitelj tijekom postupka, a niti u reviziji, nije naveo neku od zakonom navedenih osnova ne temelju kojih je diskriminacija zabranjena i kojom bi nepovoljno postupanje tuženika prema njemu bilo uvjetovano, već tvrdi da je „tuženik zbog lošeg sistema rada izabrao njega da bude kriv za štetu koja je nastala“ te tužitelju ne pripada pravo na zaštitu od diskriminacije odnosno uznemiravanja u smislu zakonskih propisa koji zabranjuju diskriminaciju, konkretno Zakon o suzbijanju diskriminacije („Narodne novine“ broj 85/08 i 112/12), a koji je u tom pogledu predstavlja lex specialis.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)