Prilog obrtnici

Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2019. godinu
Obrt - 1.2020, str. 4
I. Popis dugotrajne imovine i obračun amortizacije za 2019.
Obrt - 1.2020, str. 5
II. Primitci i izdatci samostalnih obrtničkih djelatnosti – kontrolno-analitički postupci za 2019. godinu
Obrt - 1.2020, str. 25
III. Posebnosti godišnjeg popisa kod samostalnih obrtničkih djelatnosti
Obrt - 1.2020, str. 40
IV. Utvrđivanje dohotka od obrtničkih, slobodnih i drugih samostalnih djelatnosti na Obrascu DOH-Z i Obrascu DOH za 2019. godinu
Obrt - 1.2020, str. 55
V. Doprinosi kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti za 2019. godinu
Obrt - 1.2020, str. 88