IV. Utvrđivanje dohotka od obrtničkih, slobodnih i drugih samostalnih djelatnosti na Obrascu DOH-Z i Obrascu DOH za 2019. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2020
Članak:
IV. Utvrđivanje dohotka od obrtničkih, slobodnih i drugih samostalnih djelatnosti na Obrascu DOH-Z i Obrascu DOH za 2019. godinu
Stranica:
55.
Autor/i:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Godišnju poreznu prijavu, u skladu s čl. 48. st. 1. t. 1. Zakona, obvezno podnosi porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti iz čl. 29. Zakona i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti prema čl. 30. – 35. Zakona. Predaje se na Obrascu DOH odnosno Obrascu DOH-Z, i to za samostalne obrtničke djelatnosti koje utvrđuju dohodak na temelju evidentiranih primitaka i izdataka u Obrascu KPI. Obrazac DOH za 2019. godinu treba predati najkasnije do 29. veljače 2020. godine, a obrtnici koji obavljaju djelatnost u supoduzetništvu trebaju predati prijavu na Obrascu DOH-Z najkasnije do 31. siječnja 2020. godine.
      U nastavku se daje primjer utvrđivanja dohotka od obavljanja samostalne obrtničke djelatnosti i godišnja porezna prijava na obrascima DOH i DOH-Z za 2019. godinu.

1. Zakonska osnova – temeljene odredbe u vezi s predajom godišnje porezne prijave samostalnih djelatnosti
2. Zaključivanje Obrasca KPI i utvrđivanje dohotka i porezne osnovice na Obrascu DOH-Z i Obrascu DOH za 2019. godinu
3. Utvrđivanje dohotka od obavljanja zajedničke djelatnosti na Obrascu DOH-Z
4. Utvrđivanje godišnje porezne osnovice poreza i prireza na Obrascu DOH
5. Ostale obveze obrtnika i slobodnih zanimanja
6. Posebnosti pri utvrđivanju dohotka od obrtničkih, slobodnih i drugih samostalnih djelatnosti − za obrtnike koji nisu obveznici PDV-a

Hashtags:
#GodišnjiObračun, #KPI, #ObrazacDOH, #ObrazacDOH-Z, #Obrtnici