Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2019. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2020
Članak:
Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2019. godinu
Stranica:
4.
Autor/i:
Sažetak:

      Obrtnici i slobodna zanimanja koji obavljaju registriranu djelatnost i utvrđuju dohodak na temelju podataka iz Knjige primitaka i izdataka, svoju će prijavu poreza na dohodak za 2019. godinu predati na Obrascu DOH najkasnije do 29. veljače 2020. godine. Podsjećamo, u slučaju supoduzetništva, nositelj zajedničke djelatnosti obvezan je najkasnije do 31. siječnja 2020. godine predati Poreznoj upravi prijavu poreza na dohodak od zajedničke djelatnosti na Obrascu DOH-Z.
      Već tradicionalno uz siječanjski broj časopisa RRiF objavljujemo posebni prilog namijenjen fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost i vode poslovne knjige u skladu s odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak. Sadržaj priloga objedinjuje radnje u vezi sa „završnim obračunom“ obrtnika „dohodaša“ – obračun amortizacije, sastavljanjem popisa dugotrajne imovine, sastavljanjem porezne prijave – ali i niza prikaza poslovnih događaja s osvrtima na mišljenja Ministarstva financija. Posebna su objašnjenja dana i za utvrđivanje obveze doprinosa na temelju obavljanja druge djelatnosti kada fizičke osobe uz dohodak od nesamostalnog rada kod svog poslodavca s kojima imaju zaključen ugovor o radu imaju još i obrt kao „drugu djelatnost“ za koju su obvezni plaćati doprinos za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
      Opširnije o obračunu amortizacije, kontrolno-analitičkim postupcima pri utvrđivanju dohotka za 2019. godinu, godišnjem popisu kod samostalnih obrtničkih djelatnosti, izradi godišnje porezne prijave i doprinosima kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti, pročitajte u ovom Prilogu.

Hashtags:
#GodišnjiObračun, #Obrtnici, #ObrtništvoSlobodnaZanimanja