RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Obustava ovrhe

Predmet: Ukidanje potvrde pravomoćnosti i ovršnosti ovršne isprave na kojoj je zasnovano rješenje o ovrsi rezultira obustavom ovrhe i ukidanjem provedenih radnji i time izravno utječe na opstojnost i zakonitost osporavanog zaključka, s obzirom da je jedna od radnji provedbe određene ovrhe zasigurno i provedba odgovarajućih upisa u Upisnik sudskih i javnobilježničkih tražbina.

Broj presude: Gž-1031/2020-2, od 1. lipnja 2020.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Naime, suprotno pravnom stajalištu prvostupanjskog suda, ukidanje potvrde pravomoćnosti i ovršnosti ovršne isprave na kojoj je zasnovano rješenje o ovrsi, temeljem naprijed citiranih odredaba iz članka 72. OZ-a, rezultira obustavom ovrhe i ukidanjem provedenih radnji i time izravno utječe na opstojnost i zakonitost osporavanog zaključka, s obzirom da je jedna od radnji provedbe određene ovrhe zasigurno i provedba odgovarajućih upisa u Upisnik sudskih i javnobilježničkih tražbina.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)