RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Obveza savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom

Predmet: U situaciji kad kod poslodavca djeluje više sindikata, a sindikati se nisu sporazumjeli o sindikalnom povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, tada je tuženik bio dužan prije donošenja pobijane odluke savjetovati se sa sindikalnim povjerenikom bilo kojeg od sindikati koji djeluje u sklopu tuženika kao poslodavca.

Broj presude: Gž R-409/2017-2, 16. siječnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Zbog toga je, po ocjeni ovoga suda tuženik o namjeravanoj odluci morao potpuno i pravovremeno obavijestiti sindikalnog povjerenika, čemu nije bila zapreka, kako je to neosnovano isticao tuženik, da bi kod poslodavca djelovala dva sindikata, koji da se nisu sporazumjeli o sindikalnom povjereniku. Naime, u situaciji kad kod poslodavca djeluje više sindikata, a sindikati se nisu sporazumjeli o sindikalnom povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, tada je tuženik bio dužan prije donošenja pobijane odluke savjetovati se sa sindikalnim povjerenikom bilo kojeg od sindikati koji djeluje u skloputuženika kao poslodavca, pa kako tuženik nije postupio na taj način, narečena odluka od 4. listopada 2016. već je iz tog razloga ništetna, što propisuje i kogentna odredba članka 150. stavak 12. ZR-a da odluka poslodavca donesena protivno odredbama ovoga Zakona o obvezi savjetovanja s radničkim vijećem ništetna je.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)