Obveza uzdržavanja - doprinos uzdržavanju


Predmet: S obzirom na činjenicu da je tužena bila zaposlena od 26. studenog 2019.–20. svibnja 2020., doduše, na drugim poslovima, a ne onima za koje se školovala na sveučilištu, ima se smatrati da je ista zasnivanjem radnog odnosa (pa i na određeno radno vrijeme) doprinosila svojem uzdržavanju, pa ista ne može od tužitelja osnovano tražiti uzdržavanje.

Broj presude: Gž Ob-19/2021-2, od 28. siječnja 2021., od 10.05.2021

Sud: Županijski sud u Splitu

Prema odredbi članka 285 Obiteljskog zakona Nar nov br 103 15 98 19 dalje ObZ osoba koja prima i osoba koja daje uzdržavanje može tražiti da sud povisi ili snizi iznos uzdržavanja odluči o prestanku uzdržavanja ili promijeni način uzdržavanja određenog prijašnjom ovršnom ispravom ako su se okolnosti promijenile Odredbom članka 290 ObZ a roditelji su dužni uzdržavati punoljetno dijete koje se školuje u srednjoj školi odnosno polazi sveučilišni ili stručni studij u skladu s posebnim propisima odnosno program za osnovno obrazovanje ili program srednjoškolskog obrazovanja odraslih te redovito i uredno ispunjava svoje obveze a najdulje do navršene dvadeset šeste godine života djeteta Punoljetno dijete koje je završilo obrazovanje iz stavka 1 ovog članka a ne može se zaposliti roditelji su dužni uzdržavati godinu ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu