RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odbacivanje prijedloga za ovrhu

Predmet: Kraj činjenice da ovrhovoditelj u prijedlogu za ovrhu, odnosno ovršnom zahtjevu, nije točno naznačio ovršnu ispravu na temelju koje je predložio ovrhu radi namirenja tražbine, niti je ispravio prijedlog za ovrhu sukladno zaključku suda iako je upozoren na posljedice nepostupanja, to je prvostupanjski sud pravilno postupio kada je prijedlog odbacio kao nepotpun.

Broj presude: GžOvr-255/2019-2, od 12. kolovoza 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Ujedno, a u odnosu na uz žalbu dostavljeno rješenje o ovrsi, treba reći da se prema odredbi članka 352. stavak 1. ZPP u vezi članka 381. ZPP i članka 21. stavak 1. OZ u žalbi ne mogu iznositi nove činjenice niti predlagati novi dokazi, osim ako se oni odnose na bitne povrede odredaba parničnog postupka zbog kojih se žalba može izjaviti, slijedom čega dostavljeno rješenje o ovrsi nije relevantno za donošenje odluke povodom izjavljene žalbe.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)