Oporezivanje iznajmljivača građana RH i stranaca

Datum: 24.05.2021, Ponedjeljak
Autor: LJ.M.

Građani – iznajmljivači u RH za pružanje usluga smještaja u sobama, apartmanima, ili kućama za odmor najčešće nisu obveznici PDV-a te tada mogu paušalno plaćati porez na dohodak. Međutim, ako su obveznici PDV-a, na uslugu smještaja obračunavaju PDV i primjenjuju sniženu stopa PDV-a od 13 %, a za utvrđivanje dohotka trebaju voditi poslovne knjige. Uslugu smještaja mogu pružati izravno, ali i putem turističke agencije.

Kakav je porezni položaj iznajmljivača iz RH može se pročitati u časopisu RRiF br. 5/20., str. 139., a o strancima u časopisu RRiF br. 5/19., str. 117.

Povratak na vijesti