Planiranje proračuna i financijskih planova

Datum: 11.10.2021, Ponedjeljak
Autor: N.D.

Od planiranja proračun, njegova predlaganja i usvajanja nisu izuzete ni jedince na regionalnoj odnosno lokalnoj razini. U vezi s planiranjem se, nakon što se to učini na razini države, donose i objavljuju upute o tome kako planirati na lokalnoj i regionalnoj razini. Naglasci iz ovogodišnjih uputa dani su članku koji je objavljen u prilogu časopisu RRiF, Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika, br. 10/21. čime se pomaže jedinicama pri sastavljanju istovrsnih uputa.

Povratak na vijesti