Prestanak radnog odnosa i pravo na godišnji odmor

Datum: 31.05.2021, Ponedjeljak
Autor: H. V.

Ima li radnik kojem prestaje radni odnos pravo na puni ili razmjerni dio godišnjeg odmora?

Radnik kojemu prestaje radni odnos, za onu kalendarsku godinu u kojoj mu prestaje radni odnos, ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora. Pritom nije bitno na koji način radniku prestaje radni odnos (otkaz poslodavca, otkaz radnika, istek ugovora na određeno, sporazumni raskid ugovora o radu).

Poslodavac bi u slučaju prestanka radnog odnosa trebao radniku ponajprije omogućiti korištenje pripadajućega godišnjeg odmora. Ako to zbog objektivnih razloga nije moguće ili je otežano (zbog prekratkoga otkaznog roka, potreba organizacije rada poslodavca i slično), poslodavac će radniku isplatiti neiskorišteni dio godišnjeg odmora.

Odgovore na najčešća pitanja vezana uz godišnje odmore možete pronaći u članku Pravo na godišnji odmor – najčešća pitanja iz prakse, koji je objavljen u časopisu RRiF, br. 6/21.

Povratak na vijesti