Pretpostavke za pokretanje postupka za povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora


Predmet: Ako je prijedlog za povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora nepotpun, sud će naložiti predlagatelju da ga u roku od 30 dana dopuni.

Broj presude: Gž Zk-432/2022-2, od 9. siječnja 2023. , od 22.03.2023

Sud: Županijski sud u Velikoj Gorici

Nadalje prvostupanjski sud kao razloge odbijanja predmetnog prijedloga u bitnome navodi da je proveo očevid na predmetnom ulazu B br 23 te utvrdio da na tom ulazu postoji deset stanova i četiri garaže a ne kako je predlagatelj u prijedlogu naveo da postoji deset stanova i dvije garaže pa da stoga prijedlog nije u skladu sa stvarnim stanjem na ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu