Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Računovodstvo revalorizacije nekretnina
Četvrtak, 04.08.2022.

Revalorizacija nekretnina provodi se u slučaju promjene fer vrijednosti pri naknadnom vrednovanju nekretnina klasificiranih prema MRS u 16 i HSFI ...

Vijesti
Nova pravila o sigurnosti prometa na cestama
Srijeda, 03.08.2022.

Zadnje izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama dalje ZSPC su stupile na snagu 30 srpnja 2022 godine ...

Vijesti
Porezni položaj usluge smještaja ovisno o poreznom položaju pružatelja usluge
Srijeda, 03.08.2022.

Turistička sezona je u tijeku i uslugu smještaja u nekretninama odnosno sobama apartmanima ili kućama za odmor i dr mogu ...

rrif - 8.2022, str. 178
Novi propisi

rrif - 8.2022, str. 167
Pravni interes kao procesna pretpostavka za izjavljivanje žalbe u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Pravo na žalbu u postupku javne nabave uključuje pravni interes za dobivanje ugovora o javnoj nabavi te je stoga i ...

rrif - 8.2022, str. 163
Sportske udruge u turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Sportskim udrugama u smislu posebnog zakona smatraju se one udruge koje se osnivaju radi obavljanja sportskih djelatnosti Na njih se ...

rrif - 8.2022, str. 151
Pravo građenja: neka praktična pitanja
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Pravo građenja u RH dobro je poznat institut koji je dosta raširen u praksi Njegovo praktično značenje sve je više ...

rrif - 8.2022, str. 146
Aktualna pitanja neplaćenog dopusta
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Neplaćeni dopust kao pravo radnika iz radnog odnosa odobrava se i koristi na način i u slučajevima utvrđenim zakonom i ...

rrif - 8.2022, str. 141
Fiskalizacija – pitanja i odgovori
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Fiskalizacija je neizostavni dio svakodnevnog poslovanja poduzetnika Riječ je o obveznicima poreza na dobitak i poreza na dohodak čija djelatnost ...

rrif - 8.2022, str. 122
Specifičnosti u JOPPD-u kod obrtnika i slobodnih zanimanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obrta poljoprivrede i šumarstva te ostalih slobodnih zanimanja samostalni su osiguranici u okviru mirovinskog i ...

rrif - 8.2022, str. 117
Izvješćivanje o održivom poslovanju i o sigurnosti vozila
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Nova pravila izvješćivanja o utjecaju na okolinu za velike kompanije Uloga pomagača u olakšavanju utaje poreza Poduzetnici se žale ...

rrif - 8.2022, str. 116
Izvještavanje o prihodima i rashodima koji se rijetko ponavljaju (izvanredni prihodi i rashodi)
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

Svrha rasprave jest dobiti povratne informacije od članova Odbora za međunarodne računovodstvene standarde IASB kao podlozi budućoj raspravi IASB a ...

rrif - 8.2022, str. 109
Revizorski postupci pri obavljanju uvida u financijska izvješća
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Financijski izvještaji neprofitne organizacije pod određenim uvjetima podliježu provjeri financijskih izvještaja odnosno uvidu u financijska izvješća Osim toga iako društvo ...

rrif - 8.2022, str. 103
Odbitak pretporeza
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 u vezi s utvrđivanjem prava na odbitak pretporeza u okolnostima kada nije ...

rrif - 8.2022, str. 84
Porezni položaj nabave i isporuka dobara i usluga stranih poreznih obveznika u RH
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Kada strani porezni obveznici iz EU a i trećih zemlja prodaju dobra ili uslugu u tuzemstvu drugim domaćim ili stranim ...

rrif - 8.2022, str. 77
Novi Zakon o poticanju ulaganja
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Novi Zakon o poticanju ulaganja objavljen u Nar nov br 63 22 u primjeni je od početka lipnja ove godine ...

rrif - 8.2022, str. 65
Porezni položaj primitaka koji se isplaćuju bivšim radnicima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Pri određenim isplatama bivšem radniku a prema kojima se treba utvrditi dohodak od nesamostalnog rada doprinosi se obračunavaju u skladu ...

rrif - 8.2022, str. 55
Porezne obveze pri isplati plaće pograničnim radnicima
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

U pograničnim područjima velik je broj dnevnih migranata radnika koji rade u susjednim državama Između ostaloga u članku govorimo o ...

rrif - 8.2022, str. 43
Različite vrste ulaznih računa
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Tema ovoga proračunskog praktikuma je kupnja stvari na maloprodajnom mjestu pri čemu se s motrišta propisa koji uređuju trgovinu izdaju ...

rrif - 8.2022, str. 35
Izračun ključnih pokazatelja uspješnosti nefinancijskih društava prema uredbi o taksonomiji
Autori: Dr. sc. Nikolina MARKOTA VUKIĆ
Lucija JAKLIN , mag. oec.

U RRiF u br 5 22 pisali smo o izvještavanju ključnih pokazatelja uspješnosti i održivim ulaganjima na temelju Uredbe o ...

rrif - 8.2022, str. 29
Računovodstvo nabave osobne imovine od građana
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Tijekom svoga poslovanja poduzetnici se često susreću s nabavom imovine od građana Prilikom takvih nabava postavlja se pitanje poreznog položaja ...

rrif - 8.2022, str. 22
Financijska imovina prema MSFI-ju 9
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Već se nepunih pet godina primjenjuje MSFI 9 Financijski instrumenti tj od 1 siječnja 2018 godine u poslovnim knjigama financijski ...

rrif - 8.2022, str. 16
Računovodstvo revalorizacije nekretnina
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje revalorizacije nekretnina odnosno definira postupke i knjiženja koja se obavljaju pri provođenju revalorizacije nekretnina ...

rrif - 8.2022, str. 13
Priznavanje učinka rashoda i prihoda od fiktivnih kamata koje nisu ugovorene za predujam
Autor: Prof. dr. sc. Vinko BELAK

S obzirom na visoke stope inflacije u današnje doba većina tvrtki mnogo više nego prije za dugotrajne isporuke traži plaćanje ...

Vijesti
Računovodstvo reklasifikacije nekretnina
Petak, 29.07.2022.

Reklasifikacija nekretnina s računovodstvenog motrišta obavlja se ovisno o tome dolazi li do promjene namjene držanja određene nekretnine ili ne ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 27.07.2022.

Objavljen je broj 8 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za kolovoz 2022 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Znanje Stigle ...

Knjiga
Priručnik za uvođenje eura
25.07.2022

Novo izašlo iz tiska Priručnik koji obrađuje pravne financijske porezne i računovodstvene aktivnosti i prilagodbe u procesu zamjene kune eurom ...

Naslovnica knjige: Priručnik za uvođenje eura
Snimka webinara
Uvođenje eura kod poslovnih subjekata, trajanje 245 min
Petak, 22.07.2022.

Autori:
Ivan PETARČIĆ , zamjenik glavne urednice
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Vijesti
Ulaganja u dionice raspoložive za prodaju prema HSFI-ju 9
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Poduzetnici mogu osim kroz obavljanje gospodarskih djelatnosti ostvarivati prihode i od financijske imovine Ako se poduzetnik odluči na ulaganja u ...

Pitanja i odgovori
Pravo na povrat robe
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Trgovac je u svojim općim uvjetima poslovanja naveo da kupci fizičke osobi potrošači imaju pravo na povrat robe reklamaciju u ...

Pitanja i odgovori
Povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Društvo iz RH koje je porezni obveznik je tijekom razdoblja travanj lipanj 2022 godine imalo troškove službenog puta zaposlenika u ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište prodaje dobara iz RH u EU
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Porezni obveznik iz Republike Hrvatske dalje RH isporučuje robu u Slovačku a račun za tu robu izdaje kupcu iz Švicarske ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište prodaje dobara izvan RH
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Društvo 1 sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dalje RH kupuje robu u Francuskoj te za navedenu isporuku dobiva račun od ...

Pitanja i odgovori
Porez na dohodak od otuđenja nekretnina kod prodaje nekretnine stečene nasljeđivanjem
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Fizička osoba stekla je nekretninu na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju Naslijeđenu nekretninu fizička osoba nije koristila za stanovanje te ...

Knjiga
Graditeljstvo - izbor pravnih i poreznih akata
15.07.2022

Ova publikacija donosi izbor u ovome trenutku najrelevantnijih i najnovijih pročišćenih pravnih i poreznih akata u području graditeljstva a sadrži ...

Naslovnica knjige: Graditeljstvo - izbor pravnih i poreznih akata
Vijesti
Etički kodeks za zamjenu hrvatske kune eurom
Utorak, 12.07.2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na svojim je internetskim stranicama objavilo Etički kodeks za zamjenu hrvatske kune eurom Cijelu objavu ...

Vijesti
Rad maloljetnika
Utorak, 05.07.2022.

Tijekom ljetnih mjeseci što zbog nedostatka radne snage a što zbog sezonskog obavljanja poslova poslodavci često pitaju mogu li i ...

rrif - 7.2022, str. 155
Novi propisi

rrif - 7.2022, str. 145
Nogomet kao paradigma poslovanju i računovodstvu
Autor: Prof. dr. sc. Marko HOČEVAR

Nogomet je simbol tržišnog i kapitalističkog gospodarstva Igrači treneri stadioni nogometna oprema pa čak i suci predstavljaju se u svojim ...

rrif - 7.2022, str. 140
Uprava društva s ograničenom odgovornošću – imenovanje i prestanak članstva u upravi
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Svako društvo s ograničenom odgovornošću i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću mora imati upravu kao obvezni organ društva Uprava se ...

pip - 7.2022, str. 76
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 39 Sklapanje ugovora čl 247 ZOO a Bez obzira što su ugovor potpisali tužitelj i tuženica kada ...

rrif - 7.2022, str. 107
Isporuka uz naknadu
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 u vezi s utvrđivanjem je li u konkretnom slučaju riječ o obavljenoj ...

pip - 7.2022, str. 69
Jezik u pravu
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

 1. Država
 2. Načelo određenosti cilja normiranja
 3. Naturalna (naravna/prirodna) obveza
 4. Vrijedi, važi, primjenjuje se, odnosi se

rrif - 7.2022, str. 94
Oporezivanje iznajmljivača – stranaca iz trećih zemalja
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Iznajmljivači fizičke osobe iz EU a mogu u RH pružati uslugu smještaja ili najma te pritom mogu plaćati porez na ...

pip - 7.2022, str. 64
Socijalno poticajna stanogradnja izvan urbanih područja
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

U nizu mjera i aktivnosti demografske obnove u Hrvatskoj kojima se pokušava zaustaviti slobodan pad u broju stanovnika Hrvatske i ...

rrif - 7.2022, str. 77
Naknada plaće na blagdan i drugi dodatci na plaću
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

U ovom članku pišemo o načinu na koji se utvrđuje pravo radnika na dodatak na plaću te kako je potrebno ...

pip - 7.2022, str. 52
Zainteresirana osoba u poreznom nadzoru
Autor: Zdravko VUKŠIĆ, dipl. oec.

Porezni je nadzor u pravilu jednostranački postupak jer u njemu uglavnom sudjeluje samo jedan porezni obveznik ili više poreznih obveznika ...

rrif - 7.2022, str. 57
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i neoporezivi primitci
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora poslodavac je obvezan isplaćivati radniku naknadu plaće Uz plaću radnici mogu pod određenim uvjetima kao ...