Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 10.2023, str. 202
Ispunjenje obveze – mjesto ispunjenja i dokazivanje ispunjenja
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U ovom se članku ispunjenje obveze sagledava s motrišta mjesta gdje mora biti izvršeno te dokazivanja činjenice da je ispunjenje ...

rrif - 9.2023, str. 205
Ispunjenje obveze – uračunavanje ispunjenja i vrijeme ispunjenja obveze
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Da bi došlo do valjanog i urednog ispunjenja obveze mora se ispuniti niz pretpostavaka predviđenih sporazumom ugovornih strana a u ...

rrif - 8.2023, str. 145
Ispunjenje obveze – subjekti ispunjenja i predmet ispunjenja
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U vezi s ispunjenjem obveze uvijek se nameće nekoliko ključnih pitanja tko sve može ispuniti obvezu kome se obveza može ...

pip - 7.2023, str. 88
Vrijeme i mjesto ispunjenja obveze te dokazivanje ispunjenja
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Da bi došlo do valjanog i urednog ispunjenja obveze to ispunjenje mora kumulativno ispuniti niz pretpostavaka predviđenih sporazumom ugovornih strana ...

pip - 6.2023, str. 68
Ispunjenje obveze: subjekti ispunjenja, predmet ispunjenja i uračunavanje ispunjenja
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. urednik časopisa Pravo i Porezi

Ispunjenje obveze stvarni je i namjeravani cilj sudionika u obveznom odnosu premda je sam nastanak obveznog odnosa i njegova pravna ...

Sudska praksa
Ispunjenje ugovora
Ponedjeljak, 12.12.2022.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Rok za ispunjenje obveze
Ponedjeljak, 13.09.2021.

Županijski sud u Zagrebu

Vijesti
Redoslijed ispunjenja obveze
Ponedjeljak, 24.05.2021.

Znate li kako vjerovnik uračunava ispunjenje obveze kada ono što mu je dužnik ispunio nije dovoljno da podmiri cijeli dug ...

pip - 5.2021, str. 63
Uračunavanje ispunjenja obveze
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Uračunavanje ispunjenja obveze primjenjuje se u dvjema situacijama 1 kod konkurencije više istorodnih obveza tj kada dužnik u istom trenutku ...

pip - 9.2019, str. 43
Pravne posljedice dužnikova zakašnjenja i neispunjenja ugovorne novčane obveze
Autor: Mr. sc. Đurđa Bićanić , dipl. iur.

Autorica u članku obrađuje temu pravne posljedice dužnikova zakašnjenja i neispunjenja ugovorne novčane obveze iz trgovačkih ugovora prema Zakonu o ...