Ispunjenje obveze: subjekti ispunjenja, predmet ispunjenja i uračunavanje ispunjenja

Časopis: Pravo i porezi - 6.2023
Članak:
Ispunjenje obveze: subjekti ispunjenja, predmet ispunjenja i uračunavanje ispunjenja
Stranica:
68.
Autor/i:
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ , gl. urednik časopisa Pravo i Porezi
Sažetak:

Ispunjenje obveze stvarni je i namjeravani cilj sudionika u obveznom odnosu, premda je sam nastanak obveznog odnosa i njegova pravna održivost u većini slučajeva sasvim neovisna od pitanja ispunjenja. U većini slučajeva ispunjenje označava i trenutak prestanka obveze, ali ne uvijek. Glede ispunjenja obveze uvijek se nameće nekoliko ključnih pitanja: tko sve može ispuniti obvezu (osim dužnika), kome se obveza može ispuniti, što je predmet ispunjenja, kako se obveza ispunjava, što je s mogućnošću djelomičnog ispunjenja, zatim uračunavanje ispunjenja te, naposljetku, problematika vremena ispunjenja. Sve se navedene teme na temelju odredaba Zakona o obveznim odnosima iscrpno analiziraju u ovome članku sa svih motrišta, uključujući i njihovu operacionalizaciju u poslovanju te shvaćanja koja su u povodu različitih vidova ispunjenja iznosili relevantni sudovi u RH. Posebno se kod pojedinih instituta povezanih s ispunjenjem navode specifičnosti, primjeri, pravni standardi, ali i shvaćanja koja su stabilan odraz dosadašnje pravne prakse.

  1. Uvod
  2. Subjekti ispunjenja obveze
  3. Predmet ispunjenja obveze
  4. Djelomično ispunjenje
  5. Ispunjenje davanjem stvari određenih po rodu (generičnih stvari)
  6. Uračunavanje ispunjenja
  7. Zaključne napomene
Hashtags:
#IspunjenjeObveze, #ObveznoPravo, #PredmetIspunjenja, #SubjektIspunjenja