Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Pror - 5.2021, str. 54
Izmjene u sustavu centraliziranog obračuna plaća za javni sektor
Autor: Fadila BAHOVIĆ , dipl. oec.

S obzirom na to da se plaće u javnom sektoru obračunavaju putem centraliziranog obračuna plaća tzv COP a promjenom okolnosti ...

Pror - 1.2021, str. 31
Novi Pravilnik u području unutarnje revizije za javni sektor
Autor: Nikolina BIBIĆ , dipl. oec.
Andreja MAROVIĆ , dipl. pol.

Pravilnikom o izobrazbi uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor propisani su uvjeti ...

rrif - 8.2020, str. 179
Novosti u Pravilniku o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u javnom sektoru
Autor: Davor KOZINA, dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.

U Nar nov br 78 20 objavljen je Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija ...

Pror - 11.2019, str. 29
Izmjene i dopune Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Autor: Davor KOZINA, dipl. oec.

Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru O novostima koje se ...