Novosti u Pravilniku o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u javnom sektoru

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2020
Članak:
Novosti u Pravilniku o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u javnom sektoru
Stranica:
179.
Autor/i:
Davor KOZINA, dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

      U Nar. nov., br. 78/20. objavljen je Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru. Novosti koje donosi Pravilnik autori detaljnije objašnjavaju u članku.

1. Uvod
2. Uvodne odredbe
3. Osoba za nepravilnosti
4. Postupanje i poduzimanje mjera u slučaju utvrđenih nepravilnosti
5. Izvještavanje o nepravilnostima
6. Postupanje s nepravilnostima nakon provedenih provjera Izjava o fiskalnoj odgovornosti
7. Propisani rokovi za imenovanje osobe za nepravilnosti i obavještavanje o imenovanoj osobi
8. Zaključno

Hashtags:
#JavniSektor, #Kontrola, #Nepravilnosti, #OdgovornaOsoba, #Proračunsko, #UnutarnjeKontrole