Novi Pravilnik u području unutarnje revizije za javni sektor

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 1.2021
Članak:
Novi Pravilnik u području unutarnje revizije za javni sektor
Stranica:
31.
Autor/i:
Autori: Nikolina BIBIĆ , dipl. oec.
Andreja MAROVIĆ , dipl. pol.
Sažetak:

Pravilnikom o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor propisani su uvjeti, obveze i odgovornosti vezane uz pohađanje izobrazbe za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor. Navedeno je zvanje uvjet za obavljanje poslova unutarnje revizije u korisnicima proračuna.

Autorice članka objašnjavaju što donosi navedeni Pravilnik koji je objavljen krajem 2020. godine, s posebnim naglaskom na odredbe koje se odnose na promjene u odnosu na prethodno važeći pravilnik iste vrste.

  1. Uvod
  2. Općenito o Pravilniku
  3. Detaljnije odredbe Pravilnika
  4. Zaključno
Hashtags:
#JavniSektor, #ProračunskiSustav, #ProračunskoRačunovodstvo, #Revizija