Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 9.2023, str. 30
Nabava i uporaba motocikala, mopeda i četverocikala
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Osobni automobili i dalje su najviše zastupljena vrsta prijevoznih sredstava koju poduzetnici koriste za potrebe prijevoza osoba Međutim u praksi ...

Vijesti
Odgovornost za štetu izazvanu motornim vozilom
Srijeda, 25.08.2021.

Tko odgovara za štetu koja je izazvana motornim vozilom Motorno vozilo je svako vozilo namijenjeno da se snagom vlastita motora ...

rrif - 4.2020, str. 73
Nabava i uporaba drugih sredstava za osobni prijevoz
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Osim osobnih automobila poduzetnici se često odlučuju za uporabu drugih sredstava za osobni prijevoz kao što su motocikli mopedi ...

Pitanja i odgovori
Oslobođenje od PDV-a kod prodaje osobnog automobila i plaćanje upravne pristojbe na stjecanje rabljenoga motornog vozila
Ponedjeljak, 15.10.2018.

Ako je trgovačko društvo obveznik PDV a kupilo osobni automobil 2013 godine i nije iskoristio pretporez po ulaznom računu treba ...

Pitanja i odgovori
Izuzeća od plaćanja upravne pristojbe
Četvrtak, 18.01.2018.

U kojim se slučajevima ne plaća upravna pristojba na stjecanje rabljenih motornih vozila u RH?

Mišljenja
Posebni porez na motorna vozila
Petak, 30.12.2016, 011-02/16-02/59

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Uvoz oldtimera iz Sjedinjenih Američkih Država
Srijeda, 20.07.2016, 410-19/16-11/1232

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
e-Prijava za obračun posebnog poreza na motorna vozila - uputa za postupanje
Petak, 15.07.2016, 410-19/16-11/1251

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Obračun posebnog poreza na nove motocikle u slučaju uništenja
Utorak, 09.02.2016, 410-19/16-11/203

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Predmeti osobne imovine kod doseljenja u Republiku Hrvatsku
Četvrtak, 25.04.2013, 413-01/13-01/164

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Privremeni uvoz motocikala sa svrhom iznajmljivanja
Utorak, 12.03.2013, 413-01/13-01/110

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Carinske procedure pri uvozu naslijeđenih predmeta u inozemstvu
Utorak, 03.05.2011, 413-01/11-01/166

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Porezni položaj časopisa „Moto plus“
Četvrtak, 30.12.2010, 410-19/10-01/119

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porezni status cross motocikala
Srijeda, 22.12.2010, 410-19/10-02/22

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Ostvarivanje carinske i porezne olakšice pri doseljenju kod uvoza montažnih elemenata za vikend kuću
Ponedjeljak, 28.12.2009, 413-01/09-01/723

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Kupnja osobnog automobila putem E-Baya
Srijeda, 07.01.2009, 413-01/09-01/02

Davatelj: Carinska uprava

Mišljenja
Carinjenje civilnih amfibijskih vozila
Srijeda, 12.11.2008, 413-01/08-01/468

Davatelj: Carinska uprava

rrif - 4.2008, str. 103
Oporezivanje osobnih automobila, motocikla i zrakoplova posebnim porezom
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.

U ovom će se članku razmotriti primjena propisa o posebnim porezima na osobne automobile motocikle i zrakoplove koji se uvoze ...

Mišljenja
Razvrstavanje vozila za sve terene (ATV) u Carinsku tarifu i oporezivanje posebnim porezom
Utorak, 19.02.2008, 413-01/08-01/09

Davatelj: Carinska uprava