Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 9.2022, str. 126
Isplate učenicima i studentima na praksi
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Učenici strukovnih škola ali i studenti obvezni su odraditi praktičnu nastavu kao dio nastavnog programa Provedbu prakse omogućavaju im obrtnici ...

rrif - 2.2020, str. 187
Novele Zakona o obrtu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Nakon nešto više od šest godina od donošenja aktualnog Zakona o obrtu od početka siječnja 2020 godine na snazi ...

pip - 1.2020, str. 95
Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu
Autor: Alan VAJDA , mag. iur.

Ovim člankom autor prikazuje značajne promjene koje se odnose na registriranu poduzetničku djelatnost obrt koju obavljaju fizičke i pravne osobe ...

rrif - 4.2018, str. 57
Isplate učenicima na praksi
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Učenici strukovnih škola obvezni su odraditi praktičnu nastavu kao dio nastavnog programa Provedbu prakse omogućavaju im obrtnici ili društva ...

Obrt - 1.2018, str. 23
II. Kontrolno-analitički postupci pri utvrđivanju dohotka samostalnih djelatnosti za 2017. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Godišnju poreznu prijavu na 2017 godinu predaje se na NOVOM obrascu DOH i DOH Z Samostalne obrtničke djelatnosti koje ...

rrif - 11.2017, str. 155
Velika reforma PDV-a i dr.
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

1 EK predlaže najveću reformu propisa o PDV u u zadnjih 25 godina 2 EK kreće u reformu oporezivanja digitalne ...

Mišljenja
Oporezivanje izaslanih radnika
Petak, 06.05.2016, 910-01/14-01/74

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 3.2014, str. 17
Obračun potpora za obrazovanje i izobrazbu prema izmijenjenom Zakonu - porezna prijava za 2013.
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

O državnim potporama za obrazovanje i izobrazbu pisali smo u prethodna dva broja našeg časopisa i to u okviru ...

Obrt - 1.2014, str. 21
Kontrola evidentiranja poslovnih događaja prije utvrđivanja dohotka samostalnih djelatnosti za 2013.
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

S motrišta propisa o dohotku u vezi sa sastavljanjem godišnje porezne prijave za samostalne obrtničke djelatnosti u odnosu na prethodnu ...

Mišljenja
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2013.g.
Utorak, 31.12.2013, 410-01/13-01/4414

Davatelj: Porezna uprava

Obrt - 1.2013, str. 18
Pripremne radnje za utvrđivanje dohotka od obavljanja samostalne djelatnosti za 2012.
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.

Za utvrđivanje dohotka samostalne obrtničke djelatnosti vode jednostavno knjigovodstvo prema načelu blagajne evidentiranjem poslovnih primitaka i poslovnih izdataka samo u ...

Obrt - 1.2012, str. 18
Kontrolno-analitički postupci pri utvrđivanju dohotka za 2011.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Za utvrđivanje dohotka samostalne obrtničke djelatnosti vode jednostavno knjigovodstvo prema načelu blagajne evidentiranjem poslovnih primitaka i poslovnih izdataka samo u ...

Obrt - 1.2011, str. 18
Kontrolno-analitički postupci pri utvrđivanju dohotka za 2010.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Samostalne djelatnosti koje vode poslovne knjige utvrđuju dohodak kao razliku poslovnih primitaka i poslovnih izdataka u poreznom razdoblju Za utvrđivanje ...

Mišljenja
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2010.g.
Četvrtak, 16.12.2010, 410-01/10-01/2146

Davatelj: Porezna uprava

Obrt - 1.2010, str. 15
Kontrolno-analitički postupci pri utvrđivanju dohotka i godišnja prijava poreza na dohodak obrtničkih i drugih samostalnih djelatnosti za 2009.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

1 Uvodne napomene 2 Temeljna obilježja samostalne djelatnosti obveza utvrđivanja dohotka iz poslovnih knjiga 3 Tko su obveznici sastavljanja godišnjeg ...

Pitanja i odgovori
POREZNE OLAKŠICE PRI OPOREZIVANJU DOBITKA
Petak, 01.05.2009.

Poduzetnik može koristiti državnu potporu za izvođenje naukovanja za obrtnička zanimanja u pogonima ili radionicama poduzetnika odnosno smanjiti osnovicu za ...

Obrt - 1.2009, str. 13
II. Utvrđivanje dohotka i godišnja prijava poreza na dohodak obrtničkih i drugih samostalnih djelatnosti za 2008.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA

TEMELJNA OBILJEŽJA SAMOSTALNE DJELATNOSTI TKO TREBA VODITI POSLOVNE KNJIGEOBVEZNICI SASTAVLJANJA GODIŠNJEG OBRAČUNA PRIJAVE POREZA NA DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTIROK MJESTO ...

rrif - 12.2007, str. 144
Poticaj za obrazovanje i izobrazbu
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.

Promjenom Zakona o porezu na dobit glede školovanja i stručnog usavršavanja prestala je mogućnost dvostrukog priznavanja troškova obveznika poreza na ...