Poticaj za obrazovanje i izobrazbu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2007
Članak:
Poticaj za obrazovanje i izobrazbu
Stranica:
144.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Promjenom Zakona o porezu na dobit glede školovanja i stručnog usavršavanja prestala je mogućnost dvostrukog priznavanja troškova obveznika poreza na dobitak za te namjene. Mogućnost poreznih povlastica za obrazovanje i izobrazbu otvorena je tek objavom Zakona o državnim potporama za obrazovanje i izobrazbu. Odredbe toga Zakona, koji polazi od potpuno drukčijih postavki od dosadašnje prakse, mogu se primijeniti i na tekuću (2007.) godinu ako društvo može osigurati dokumentaciju o nastalim troškovima za opće ili posebno obrazovanje i izobrazbu te za naukovanje.
  1. Uvod
  2. Troškovi obrazovanja, izobrazbe i naukovanja
  3. Državne potpore
  4. Zaključak
Hashtags:
#Dobitak, #Dobitak, #ObrazacPD, #Porezi, #Porezi, #PoticajiOslobođenja