Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

obav - 2.2023, str. 90
XIII. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2023.

1 UPLATNI RAČUNI ZA PLAĆANJE DOPRINOSA HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI 2 PREGLED UPLATNIH RAČUNA PO GRADOVIMA OPĆINAMA ZA POREZ NA DOHODAK ...

obav - 2.2023, str. 85
XII. ZAKONSKA PLAĆANJA

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 1 1 UPLATA PDV a 1 2 POVRAT PDV a STRANCIMA FIZIČKIM OSOBAMA 1 3 ...

obav - 2.2023, str. 82
XI. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE

1. GODIŠNJE AMORTIZACIJSKE STOPE ZA DUGOTRAJNU IMOVINU

2. ČUVANJE KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA

3. OBVEZNICI REVIZIJE

obav - 2.2023, str. 80
X. ISPLATE I PLAĆANJA U GOTOVU NOVCU I DEVIZNA PLAĆANJA

1. MOGUĆNOSTI ISPLATE U GOTOVU NOVCU

2. SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

3. DEVIZNO POSLOVANJE

3.1. TEČAJNA LISTA

obav - 2.2023, str. 75
IX. ZASTARA I ROKOVI PLAĆANJA

1. ZASTARA

2. ROKOVI PLAĆANJA

obav - 2.2023, str. 70
VIII. KAMATE

1 UGOVORNE KAMATE 2 KAMATE NA ZAJMOVE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA 2 1 KAMATE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA 3 ZATEZNE KAMATE ...

obav - 2.2023, str. 65
VII. MEĐUNARODNI UGOVORI

1 MEĐUNARODNI UGOVORI O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA 1 1 POREZ PO ODBITKU 1 2 PROPISANE STOPE POREZA PO ODBITKU 2 ...

obav - 2.2023, str. 49
VI. IZVJEŠĆIVANJE O ISPLAĆENIM PRIMITCIMA NA OBRASCU JOPPD

1. ROKOVI DOSTAVE OBRASCA JOPPD

2. OZNAKE NA OBRASCU JOPPD

obav - 2.2023, str. 45
V. DOHODCI OD KAPITALA I IMOVINE

1 POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA 2 DOHODAK OD NAJMA ZAKUPA IMOVINE PO RJEŠENJU POREZNE UPRAVE 3 OPOREZIVANJE DOHOTKA OD ...

obav - 2.2023, str. 42
IV. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA

1 OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA DRUGI DOHODAK KOJI PODLIJEŽE PLAĆANJU DOPRINOSA 2 OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA AUTORSKI HONORAR ...

obav - 2.2023, str. 37
III. OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA

1 POREZNI RAZREDI I STOPE POREZA NA DOHODAK 1 1 POREZNI RAZREDI OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE ...

obav - 2.2023, str. 15
II. PLAĆE – OSNOVICE, STOPE POREZA I PRIREZA, DOPRINOSI, UPLATNI RAČUNI I PROVEDBA OVRHE

1 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 1 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 1 2 DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE ...

obav - 2.2023, str. 4
I. SVOTE NAKNADA, TROŠKOVA, POTPORA I NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA

1 PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA PRIMITAKA KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM I PRIMITAKA NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK ...

Mišljenja
Umanjenje porezne osnovice pri obračunu PDV-a
Petak, 02.12.2022, 410-19/22-02/236

Davatelj: Porezna uprava

Sudska praksa
Obavijest o ustupu tražbine
Ponedjeljak, 14.11.2022.

Županijski sud u Splitu

rrif - 11.2022, str. 192
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Visoko obrazovanje i znanstvena djelatnost Promjene u području zaštite potrošača način obilježavanja zgrada kućnim brojevima Promjena Zakona o lokalnim ...

rrif - 11.2022, str. 162
Zlouporaba bolovanja – što poslodavcu stoji na raspolaganju
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Zlouporaba bolovanja nije definirana u važećim propisima I u sudskoj praksi postoje različita shvaćanja o tome što se smatra zlouporabom ...

pip - 11.2022, str. 96
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Pravo na naknadu štete čl 23 ZOOP a Imajući u vidu da je D Š koristio predmetno ...

pip - 11.2022, str. 32
Upute potrošačima o postupku jednostranog raskida ugovora
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Prije nego li potrošač s trgovcem sklopi ugovor na daljinu ili ugovor izvan poslovnih prostorija trgovac ga mora na jasan ...

Pitanja i odgovori
Reklamacija potrošača zbog materijalnog nedostatka na robi
Ponedjeljak, 17.10.2022.

Trgovačko društvo dalje Društvo bavi se proizvodnjom i prodajom proizvoda x Društvo isporučuje proizvod trgovcu na malo a trgovac na ...

Mišljenja
Izvanredni otkaz ugovora o radu
Ponedjeljak, 17.10.2022, 110-01/22-01/92

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Sindikalni povjerenik
Ponedjeljak, 17.10.2022, 110-01/22-01/95

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

rrif - 8.2022, str. 163
Sportske udruge u turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Sportskim udrugama u smislu posebnog zakona smatraju se one udruge koje se osnivaju radi obavljanja sportskih djelatnosti Na njih se ...

Vijesti
Nabava dostavnih „van“ vozila
Utorak, 26.07.2022.

Dostavna van vozila koriste se za prijevoz tereta odnosno dobara a ne prijevoz osoba te se često nazivaju i gospodarskim ...

Pitanja i odgovori
Pravo na povrat robe
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Trgovac je u svojim općim uvjetima poslovanja naveo da kupci fizičke osobi potrošači imaju pravo na povrat robe reklamaciju u ...

Pitanja i odgovori
Četverodnevni radni tjedan
Ponedjeljak, 18.07.2022.

S radnicima smo sklopili ugovore o radu u punom radnom vremenu od 40 sati tjedno od ponedjeljka do petka Sada ...

Sudska praksa
Izvanredni otkaz
Ponedjeljak, 11.07.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Vijesti
Raspored korištenja godišnjeg odmora
Četvrtak, 09.06.2022.

U skladu s odredbama Zakona o radu poslodavci moraju do 30 lipnja svake tekuće godine donijeti odluku o rasporedu korištenja ...

pip - 6.2022, str. 111
Inozemna sudska praksa i stajališta

Radno pravo Zaštita zaposlenika u slučaju insolventnosti poslodavca Zaštita potrošača Obveza trgovca da potrošača obavijesti o postojanju komercijalnog jamstva ...

pip - 6.2022, str. 9
Odluka o poništenju postupka javne nabave
Autor: Maja KUHAR, dipl.iur.

Cilj je svakog postupka javne nabave uvijek sklapanje ugovora o nabavi robe radova ili usluga koje su potrebne naručitelju Aktivnosti ...

rrif - 6.2022, str. 16
Osvrt na Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Autori: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Ivana RAVLIĆ IVANOVIĆ , dipl. iur.

U Narodnim novinama br 57 22 objavljen je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj Riječ je ...

rrif - 5.2022, str. 199
Digitalizacija postupka kontrole podataka o osiguranicima mirovinskog osiguranja
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje stalno unaprjeđuje svoje e usluge potičući administrativno rasterećenje poslodavaca i osigurava jedinstveni način digitalnog prikupljanja ...

Pitanja i odgovori
Donacija koju trgovačko društvo primi za sanaciju posljedica potresa na području proglašene katastrofe
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Trgovačko društvo obveznik poreza na dobitak s područja Petrinje primilo je u siječnju 2022 godine novčanu potporu za sanaciju posljedica ...

Sudska praksa
Otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika
Ponedjeljak, 11.04.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pror - 4.2022, str. 33
Javna nabava čistih i energetski učinkovitih vozila za cestovni prijevoz
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.

Posebnim zakonom kojim je uređeno promicanje čistih vozila u cestovnom prijevozu nametnute su obveze naručiteljima pri javnoj nabavi vozila u ...

rrif - 4.2022, str. 18
Osvrt na Prijedlog zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj
Autori: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Ivana RAVLIĆ IVANOVIĆ , dipl. iur.

Hrvatski sabor prihvatio je Prijedlog zakona o uvođenju eura kao službene valute u prvom čitanju 11 ožujka 2022 godine Provedba ...

Vijesti
Subvencije za plin mikro, malim i srednjim poduzetnicima
Petak, 01.04.2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na svojim je mrežnim stranicama objavilo obavijest u vezi podnošenje prijava za subvencije za plin ...

Sudska praksa
Donošenje pravilnika o radu
Četvrtak, 10.02.2022.

Županijski sud u Rijeci

obav - 2.2022, str. 92
XIII.PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2022.

1 UPLATNI RAČUNI ZA PLAĆANJE DOPRINOSA HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI 2 PREGLED UPLATNIH RAČUNA PO GRADOVIMA OPĆINAMA ZA POREZ NA DOBITAK ...

obav - 2.2022, str. 86
XII.ZAKONSKA PLAĆANJA

1 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 1 1 UPLATA PDV a 1 2 POVRAT PDV a STRANCIMA FIZIČKIM OSOBAMA 1 3 ...

obav - 2.2022, str. 83
XI.RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE

 1. GODIŠNJE AMORTIZACIJSKE STOPE ZA DUGOTRAJNU IMOVINU
 2. ČUVANJE KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA
 3. OBVEZNICI REVIZIJE

obav - 2.2022, str. 80
X.ISPLATE I PLAĆANJA U GOTOVU NOVCU I DEVIZNA PLAĆANJA

1 MOGUĆNOSTI ISPLATE U GOTOVU NOVCU 2 SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA 3 DEVIZNO POSLOVANJE 3 1 OGRANIČENJA U ...

obav - 2.2022, str. 76
IX.ZASTARA I ROKOVI PLAĆANJA

1. ZASTARA

2. ROKOVI PLAĆANJA

obav - 2.2022, str. 69
VIII.KAMATE

1 UGOVORNE KAMATE 1 1 KAMATE NA ZAJMOVE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA 1 2 KAMATE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA 2 ZATEZNE ...

obav - 2.2022, str. 64
VII.MEĐUNARODNI UGOVORI

1 MEĐUNARODNI UGOVORI O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA 1 1 POREZ PO ODBITKU 1 2 PROPISANE STOPE POREZA PO ODBITKU 2 ...

obav - 2.2022, str. 48
VI.IZVJEŠĆIVANJE O ISPLAĆENIM PRIMITCIMA NA OBRASCU JOPPD

1. OZNAKE NA OBRASCU JOPPD

2. ROKOVI DOSTAVE OBRASCA JOPPD

obav - 2.2022, str. 44
V.DOHODCI OD KAPITALA I IMOVINE

1 POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA 2 DOHODAK OD NAJMA ZAKUPA IMOVINE PO RJEŠENJU POREZNE UPRAVE SADRŽAJ 3 OPOREZIVANJE DOHOTKA ...

obav - 2.2022, str. 41
IV.OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA

OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA DRUGI DOHODAK KOJI PODLIJEŽE PLAĆANJU DOPRINOSA OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA AUTORSKI HONORAR OBRAČUN ...