Baza znanja

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
Ulagačke nekretnine
Srijeda, 16.06.2021.

Računovodstveno praćenje ulagačkih nekretnina uređuje HSFI 7 Ulaganja u nekretnine odnosno MRS 40 Ulaganja u nekretnine Navedene nekretnine obuhvaćaju nekretnine ...

Snimka webinara
Računovodstvo lizinga, trajanje 124 min
Srijeda, 16.06.2021.

Autor: I.P.

Snimka webinara
Računovodstvo pripajanja i podjele d.o.o.-a, trajanje 130 min
Petak, 11.06.2021.

Autor: I.P.

Knjiga
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva
09.06.2021

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva OPG su višeslojni oblik poduzetništva za koji postoje određena i opća porezno računovodstvena pravila koja trebaju primjenjivati ...

Vijesti
Naknade za ambalažu
Srijeda, 09.06.2021.

Od 1 srpnja ove godine obveznici obračuna i plaćanja naknada za ambalažu postaju i proizvođači mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda ...

rrif - 6.2021, str. 208
Stručne informacije
Autor:

rrif - 6.2021, str. 203
Na sveučilištu u Splitu pokrenut preddiplomski studij forenzike
Autor: Prof. dr. sc. Ivica FILIPOVIĆ
Izv. prof. dr. sc. Marijana BARTULOVIĆ

Nakon 12 godina izvođenja diplomskoga sveučilišnog studija Forenzika od akademske 2021 2022 godine Sveučilišni odjel za forenzične znanosti Sveučilišta u ...

rrif - 6.2021, str. 201
Novi propisi
Autor:

rrif - 6.2021, str. 196
Industrijska proizvodnja, potrošnja i inflacije u zemljama EU-a i Hrvatske u prvom kvartalu 2021. godine
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.

Pregled kretanja Industrijska proizvodnja RH i EU a Građevinarstvo RH i EU a Potrošačke cijene RH i EU a ...

rrif - 6.2021, str. 192
Otklanjanje nespojivosti u predstavničkim tijelima
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.

Nakon objave konačnih rezultata izbora slijedi postupak konstituiranja predstavničkih tijela Na vijećničku dužnost mogu biti izabrane osobe koje obavljaju određene ...

rrif - 6.2021, str. 188
Povlačenje dionica s uvrštenja na uređenom tržištu
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.

Dionice mogu biti uvrštene na uređeno tržište ali jednako tako dioničko društvo može odlučiti da povuče dionice s tog uvrštenja ...

rrif - 6.2021, str. 176
Ugovor o radu sezonskih radnika u 2021. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovome članku autori sa statusnog te motrišta poreza doprinosa i obveznih osiguranja u cjelini razmatraju aktualnosti vezane za rad ...

rrif - 6.2021, str. 171
Pravo na godišnji odmor – najčešća pitanja iz prakse
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

U ovom se članku daju odgovori na najčešća pitanja poslodavaca i radnika u vezi s pravom na godišnji odmor između ...

rrif - 6.2021, str. 164
Aktualna pitanja iz područja turističkih propisa
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Pod turističkim propisima smatraju se svi zakonski i podzakonski akti kojima se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti pružanje ugostiteljskih usluga u ...

rrif - 6.2021, str. 158
Organizacija i upravljanje dokumentacijom prema arhivskim propisima
Autor: Silvija BABIĆ, arhivist

Sve osobe a poglavito one koje posluju stvaraju dokumentaciju koja se u smislu arhivskih propisa naziva gradivom koje može imati ...

rrif - 6.2021, str. 151
Plaćanje kreditnim karticama kod obrtnika – obveznika poreza na dohodak
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Plaćanje kreditnim karticama danas je uobičajeni način plaćanja ne samo gotovinskih računa već i onih koji nose pravo na pretporez ...

rrif - 6.2021, str. 148
Promjene u deviznom poslovanju
Autor: Zoran JURAK, univ. spec. oec.

Početkom lipnja počinju se primjenjivati promjene u deviznom sustavu kojima je uveden poseban nadzor vrijednosti gotovine koja se kreće unutar ...

rrif - 6.2021, str. 140
Infrastrukture financijskog tržišta
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.

Infrastrukture financijskog tržišta iznimno su značajne za neometano funkcioniranje financijskog sustava a posredno putem njega i za realno gospodarstvo Bez ...

rrif - 6.2021, str. 139
Subvencije za preuzimanje tvrtki i nepoštena trgovina
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

Predstavljena ažurirana industrijska strategija EU a Predložena uredba o otklanjanju štetnih učinaka stranih subvencija Dogovorene smjernice za digitalne zelene ...

rrif - 6.2021, str. 136
Djelokrug mjerenja uspješnosti menadžmenta
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA

U članku se daju objašnjenja koja su vezana uz izvještaj o mjerenju uspješnosti menadžmenta prema dokumentu IASB a Pri tome ...

rrif - 6.2021, str. 133
Vremenska neograničenost poslovanja u uvjetima epidemije
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Temeljna odluka koju uprava mora donijeti pri sastavljanju financijskih izvještaja jest odluka o tome hoće li se one pripremati na ...

rrif - 6.2021, str. 131
Financijski lizing teretnog vozila i obračun PDV-a po naplaćenim naknadama
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o računovodstvenom i poreznom motrištu financijskog lizinga opreme U ovom praktikumu autor na ...

rrif - 6.2021, str. 125
Tretman subvencioniranja troškova prijevoza i ostalih troškova osobama s invaliditetom
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Od 1 siječnja 2021 godine na snazi je novi Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom Nar nov br ...

rrif - 6.2021, str. 116
Poslovanje putničkih agencija posrednika, usluge chartera i organizacija kongresa
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U časopisu RRiF 5 21 pisali smo o pružanju usluge smještaja preko putničke agencije i primjeni posebnog postupka oporezivanja putničkih ...

rrif - 6.2021, str. 109
Porezno motrište carinskog postupka 42 u drugim zemljama članicama EU-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o primjeni carinskog postupka 42 u RH U ovome članku autorica objašnjava primjenu ...

rrif - 6.2021, str. 100
Isplata primitaka na temelju ugovora o djelu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Primitci koji se isplaćuju na temelju ugovora o djelu su primitci koji se ostvaruju obavljanjem točno određenih ugovorenih poslova Takvi ...

rrif - 6.2021, str. 99
Dnevnice za rad na terenu u praksi
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Pravila za neoporezive isplate vezane za rad na terenu u mnogočemu su ista kao kod isplata vezanih za službeni put ...

rrif - 6.2021, str. 93
Postupak obračuna plaće za mladu osobu
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Autorica u praktikumu na praktičnom primjeru zaokružuje proces obračuna plaće od izračuna plaće koja pripada radniku do uplate na račun ...

rrif - 6.2021, str. 84
Staž osiguranja s povećanim trajanjem
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Priznavanje staža osiguranja s povećanim trajanjem znači snižavanje dobne granice za odlazak u mirovinu tako da se za 12 mjeseci ...

rrif - 6.2021, str. 82
Kupnja nekretnine i tečajna razlika
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva prikazuje kupnja poslovnog objekta i financiranje projekta iz inozemnih izvora u stranim sredstvima plaćanja ...

rrif - 6.2021, str. 80
Usklađenje bolovanja i ispravak pogrešnog knjiženja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se proračunskom praktikumu prikazuje način usklađenja bolovanja na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje HZZO te ispravak pogrešnog ...

rrif - 6.2021, str. 77
Prekršaji zbog nepredaje i naknadni ispravci godišnjih financijskih izvještaja
Autor: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Ivana KALČIČEK , univ. spec. oec.

Zbog propuštanja roka predaje godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe te nepredaju financijskih izvješća i druge dokumentacije za ...

rrif - 6.2021, str. 63
Konsolidacija financijskih izvješća za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Konsolidirana financijska izvješća uobičajeno se predaju za javnu objavu do 30 rujna tekuće godine a iznimno za 2020 godinu obvezu ...

rrif - 6.2021, str. 59
Uporaba vlastitih proizvoda i usluga za potrebe društva
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Trgovačka društva u poslovnoj se praksi često služe vlastitim proizvodima i uslugama za potrebe svoga poslovanja kod troškova održavanja imovine ...

rrif - 6.2021, str. 49
Rokovi čuvanja poslovne dokumentacije
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Više različitih propisa uređuju rokove čuvanja poslovne dokumentacije koja s motrišta različitih propisa ima i različita obilježja pa tako jedan ...

rrif - 6.2021, str. 43
Računovodstvo naknada za ambalažu
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Sustav naknada za ambalažu osmišljen je tako da proizvođači koji na tržište RH stavljaju proizvode u ambalaži plaćaju naknade Fondu ...

rrif - 6.2021, str. 37
Prodaja poduzeća i amortizacija (povlačenje) poslovnog udjela
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

U nekom trenutku članovi društva vlasnici kapitala zbog raznih razloga žele prodati svoje trgovačko društvo ili povući amortizirati svoj udio ...

rrif - 6.2021, str. 32
E-trgovina i njezin utjecaj na provedbu carinskog postupka od 1. srpnja 2021. godine
Autor: Mr. sc. Melita BULJAN , dipl. oec.

Danom 1 srpnja 2021 godine na cijelom području EU a ukida se porezno oslobođenje pri uvozu pošiljaka vrijednosti do 22 ...

rrif - 6.2021, str. 17
Posebni postupci oporezivanja – primjena od 1. srpnja 2021. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izmjene Zakona o PDV u koje stupaju na snagu 1 srpnja 2021 godine posljedica su usklađivanja i implementiranja odredaba Direktive ...

rrif - 6.2021, str. 13
Uvodnik - Promjena mišljenja
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.05.2021.

Objavljen je broj 6 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za lipanj 2021 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Promjena mišljenja ...

Snimka webinara
Računovodstvo proizvodnje, trajanje 210 min
Ponedjeljak, 24.05.2021.

Autor: I.P.

Vijesti
Nadoknada troškova najma radniku
Petak, 21.05.2021.

Pitate se može li društvo bez oporezivanja isplatiti nadoknadu troška najma stana radniku Može pod jasno propisanim uvjetima a društvu ...

Vijesti
Postupanje s događajima nakon datuma bilance
Ponedjeljak, 17.05.2021.

Znate li da neki poslovni događaji u novoj godini mogu utjecati na rezultat poslovanja u prethodnoj godini Što ako izgubite ...

Snimka webinara
Aktualnosti u poslovanju neprofitnih organizacija, trajanje 235 min
Srijeda, 12.05.2021.

Autor: I.P.

Vijesti
Građenje investicijskih projekata
Ponedjeljak, 10.05.2021.

Izvođači građevinskih radova odnosno sudionici projektiranja ocjene i izvedbe investicijskih projekta moraju u svakom trenutku znati u kojoj je fazi ...

Snimka webinara
Računovodstveni i porezni položaj nekretnina, trajanje 195 min
Petak, 07.05.2021.

Autor: I.P.

rrif - 5.2021, str. 209
Stručne informacije
Autor:

rrif - 5.2021, str. 205
Novi propisi
Autor: