Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 10.2021, str. 88
Hrvatsko društvo ortodonata protiv AZTN-a – upravni spor
Autor: Mr. sc. Mirta KAPURAL, dipl. iur.

U članku se izlaže presuda Vrhovnog suda RH od 2 ožujka 2021 godine kojom je u povodu izvanrednoga pravnog lijeka ...

pip - 12.2019, str. 12
Naknada troškova upravnog spora kod obustave upravnog spora
Autor: Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Autor u članku navodi dvije naizgled slične odluke Ustavnog suda RH u kojima je Ustavni sud RH postavio pravila prema ...

pip - 9.2019, str. 26
Naknada troškova upravnog spora
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.

Autor u članku iznosi pravno shvaćanje Ustavnog suda Republike Hrvatske u vezi s pitanjem snošenja troškova u upravnom sporu S ...

rrif - 8.2019, str. 176
Javna nabava – pokretanje i vođenje upravnog spora s primjerima iz prakse
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.

Protiv odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor pred ...

rrif - 8.2019, str. 137
Javna nabava, upravni spor i trošarine
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske i Ustavni sud Republike Hrvatske odlučivali su o bitnim pitanjima vezanim uz javnu nabavu ...

pip - 7.2019, str. 19
Naknada troškova upravnog spora
Autor: Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić

Autor u članku navodi pravno shvaćanje Ustavnog suda Republike Hrvatske u vezi s pitanjem snošenja troškova u upravnom sporu te ...