Naknada troškova upravnog spora

Časopis: Pravo i porezi - 9.2019
Članak:
Naknada troškova upravnog spora
Stranica:
26.
Autor/i:
Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Autor u članku iznosi pravno shvaćanje Ustavnog suda Republike Hrvatske u vezi s pitanjem snošenja troškova u upravnom sporu. S obzirom na to da je pitanje kontraverzno, u članku se također iznose teoretske objekcije na pravno shvaćanje Visokoga upravnog suda navedene u stručnom članku.

1. Uvod
2. Normativno uređenje instituta naknade troškova upravnosudskog postupka od 2010. godine do danas
3. Ustavnosudska shvaćanja deklarirana u Odluci broj u-i-2753/2012
4. Teoretske objekcije na pravno shvaćanje Visokoga upravnog suda
5. Ustavnosudska shvaćanja deklarirana u Odluci broj u-iii-2086/2018
6. Zaključak

 

Hashtags:
#Pravo, #SudskaPraksa, #TroškoviUpravnogSpora, #UpravniSpor, #UpravnoPravo, #ZakonOUpravnimSporovima